BIRTH CENTER

AT SANTA CLARA VALLEY MEDICAL CENTER

VIRTUAL TOUR

ENGLISH ESPAÑOL TIẾNG VIỆT

Chúng tôi mời quý vị xem video tham quan Đơn Vị Y Khoa Hộ Sinh của Trung tâm Y tế Thung lũng Santa Clara, để hiểu rỏ quý vị sẽ được chăm sóc tốt như thế nào khi quyết định sanh con tại Trung tâm Y tế Thung lũng Santa Clara.

Video tham quan sẽ giới thiệu tổng quát Trung tâm Y tế Thung lũng Santa Clara và tiến trình sanh em bé tại Đơn Vị Y Khoa Hộ Sinh. Quý vị cũng sẽ có khái niệm về các nhóm chuyên gia và chuyên viên cùng với các tiện nghi và các dịch vụ được cung cấp tại bệnh viện.  

 

THAM QUAN TRÊN MÀN HÌNH | Trung Tâm Hộ Sinh tại Santa Clara Valley Medical Center

Xem phim/video trên mạng ở ngoài *
birth center

*Khi nhấn vào nút “Watch External Video”, quý vị sẽ rời trang mạng này, vào một trang mạng khác không thuộc về Hạt Santa Clara, và sẽ phải tuân theo điều lệ bảo mật của trang mạng nơi quý vị đến xem. Vui lòng xem những Liên kết về điều lệ - Links Policy của chúng tôi biết thêm chi tiết