FOR PATIENTS

Girl wearing a mask

2023-2024 LỊCH CHÍCH NGỪA CÚM Ở PHÒNG KHÁM* 

English Español Tiếng Việt 中文

PHÒNG KHÁM CHÍCH NGỪA CÚM – CHỈ DÀNH CHO BỆNH NHÂN 

Nếu không phải là bệnh nhân, hãy xem giờ và địa điểm của các Nhà thuốc thuộc Phòng khám bên dưới.

ĐỐI VỚI BỆNH NHÂN – NGƯỜI LỚN VÀ TRẺ EM (TỪ 12 TUỔI TRỞ LÊN) 
*CHỈ THEO HẸN

Làm hẹn chích ngừa cúm trên mạng myHealth Online hoặc gọi Valley Connection 1-888-334-1000.

ĐỊA ĐIỂM 

NGÀY 

GIỜ 

Valley Health Center San Jose
750 S. Bascom Avenue, Ste. 230
San Jose, CA 95128 

Thứ Hai, thứ tư

Thứ Bảy

5:00 trưa - 8:00 chiều

9:30 sáng - 3:30 trưa

Valley Health Center ở East Valley
1993 McKee Road, 2nd Floor
San Jose, CA 95116 

Thứ Ba, thứ năm

10:30 sáng -6:30 chiều

Valley Health Center ở Milpitas
143 N. Main Street, 2nd Floor
Milpitas, CA 95035 

Thứ Hai, thứ tư, thứ sáu 

8:30 sáng - 4:30 trưa

Valley Health Center ở Tully
500 Tully Road, 1st Floor
San Jose, CA 95111 

Thứ tư, thứ sáu 

8:30 sáng - 4:30 trưa
 

* Lưu ý: Đóng cửa vào các ngày cuối tuần và vào các ngày lễ sau - Ngày của Người bản địa 10/9/2023, ngày Cựu chiến binh 11/10/2023, ngày lễ Tạ ơn và các ngày 11/24/2023 và 11/25/2023, ngày lễ Giáng sinh 12/25/2023, ngày Đầu năm mới 1/1/2024, ngày Martin Luther King Jr 1/16/2024, ngày Tổng thống 2/19/2024.Để biết thêm thông tin về thuốc chích ngừa Cúm (Bệnh cúm), 
Xin hãy vào: https://publichealth.sccgov.org/disease-information/influenza-flu


PHÒNG KHÁM CÓ NHÀ THUỐC CHÍCH NGỪA CÚM- CHO MỌI NGƯỜI TRONG CỘNG ĐỒNG

Người lớn từ 19 tuổi trở lên*, người lớn và trẻ em từ 3 tuổi trở lên++
chỉ chích theo lịch hẹn (bắt đầu từ ngày 27/9/2023)
Để làm hẹn: Vào mạng MyHealth Online. 

ĐỊA ĐIỂM 

NGÀY 

GIỜ 

Valley Health Center ở Downtown*
777 E. Santa Clara Street
San Jose, CA 95112 

Thứ Hai - Thứ Sáu 

11:30 sáng – 4:30 chiều 

Valley Health Center ở East Valley*
1993 McKee Road
San Jose, CA 95116 

Thứ Hai - Thứ Sáu 

11:30 sáng – 3:00 chiều

4:00 chiều – 6:30 chiều

Valley Health Center ở Gilroy++
7475 Camino Arroyo
Gilroy, CA 95020 

Thứ Hai - Thứ Sáu 

10:00 sáng – 12:00 chiều

2:00 chiều – 4:00 chiều

Valley Health Center ở Lenzen++
976 Lenzen Ave.
San Jose, CA 95126 

at Travel and Immunization Clinic 

Thứ Hai - Thứ Sáu 

8:30 sáng – 12:30 chiều

1:30 chiều – 5:00 chiều

Valley Health Center ở Milpitas*
143 N. Main Street
Milpitas, CA 95035 

Thứ Hai - Thứ Sáu 

10:00 sáng – 12:00 chiều

2:00 chiều – 4:30 chiều

Valley Health Center ở Moorpark*
2400 Moorpark Avenue
San Jose, CA 95128 

Thứ Hai - Thứ Sáu 

11:30 sáng – 3:00 chiều

4:00 chiều – 6:30 chiều

Valley Health Center ở Sunnyvale*
660 Fair Oaks Avenue
Sunnyvale, CA 94086 

Thứ Hai - Thứ Sáu 

1:30 chiều – 4:30 chiều

Valley Health Center ở Tully++
500 Tully Road
San Jose, CA 95111 

Thứ Hai - Thứ Sáu 

10:00 sáng – 12:00 chiều

1:30 chiều – 4:00 chiều

Valley Specialty Center (VSC)++
751 S. Bascom Ave
San Jose, CA 95128 

Thứ Hai - Thứ Sáu 

9:45 sáng – 5:30 chiều

Valley Health Center ở VASC*
2410 Senter Road RM 209
San Jose, CA 9511 

Thứ Hai - Thứ Sáu 

2:00 chiều – 4:30 chiều

O'Connor Khám ngoại trú*
2101 Forest Ave, Suite 122
San Jose, CA 95128 

Thứ Hai - Thứ Sáu 

2:00 chiều – 4:30 chiều

Santa Clara Valley Health
Care Phòng khám Multi-Specialty++

2500 California St STE D
Mountain View, CA 94040 

Thứ Hai - Thứ Sáu 

10:00 sáng – 12:00 chiều

1:30 chiều – 3:30 chiều

TẢI XUỐNG XEM: 

2023-2024 Pharmacy Flu Clinic Schedule

* Lưu ý: Đóng cửa vào các ngày cuối tuần và vào các ngày lễ sau - Ngày của Người bản địa 10/9/2023, ngày Cựu chiến binh 11/10/2023, ngày lễ Tạ ơn và các ngày 11/24/2023 và 11/25/2023, ngày lễ Giáng sinh 12/25/2023, ngày Đầu năm mới 1/1/2024, ngày Martin Luther King Jr 1/16/2024, ngày Tổng thống 2/19/2024.Để biết thêm thông tin về thuốc chích ngừa Cúm (Bệnh cúm), 
Xin hãy vào: https://publichealth.sccgov.org/disease-information/influenza-flu