Nutrition Therapy

THĂM DÒ Ý KIẾN VỀ DINH DƯỠNG TRỊ LIỆU

1) Quý vị đã nhận dịch vụ này từ ai?
2) Quý vị hài lòng về các dịch vụ dinh dưỡng đã phục vụ cho quý vị ở mức độ nào?
3) Quý vị thấy thông tin về dinh dưỡng có ích như thế nào?
Không có ích gì cả
Vô cùng có ích
4) Chuyên gia dinh dưỡng có am hiểu chuyên môn không?
Không am hiểu gì cả
Vô cùng am hiểu
5) Chuyên gia dinh dưỡng có thể trả lời được tất cả các câu hỏi của quý vị không?
6) Quý vị hài lòng với kiến thức, việc giải thích và/hoặc lời khuyên của chuyên gia dinh dưỡng ở mức độ nào?
Không hài lòng chút nào
Vô cùng hài lòng
7) Quý vị có định thay đổi gì không sau cuộc hẹn này?
8) Quý vị muốn giới thiệu các dịch vụ Dinh dưỡng của chúng tôi cho gia đình và bạn bè của quý vị ở mức độ nào?