ĐỘI NGŨ GIÁM ĐỊNH PHÁP Y TRONG TẤN CÔNG TÌNH DỤC (SAFE)

Santa Clara Valley Medical Center
751 S. Bascom Avenue, San Jose, CA 95128

Teal ribbon awareness on woman's hand for Ovarian Cancer, Polycystic Ovary Syndrome (PCOS) disease, Post Traumatic Stress Disorder (PTSD), Tourette's Syndrome, Obsessive Compulsive Disorder (OCD)

Về chúng tôi

Chương trình SAFE dành cho Người lớn/Thanh thiếu niên từ 12 tuổi trở lên của SCVMC chăm sóc cho những người sống sót sau khi bị tấn công tình dục, bạo hành bạn tình và bạo hành gia đình, những người đi tìm điều trị y tế và/hoặc thu thập bằng chứng sau khi bị tấn công.

Y tá Giám định tấn công tình dục (Sexual Assault Nurse Examiner -SANE) sẽ cung cấp dịch vụ chăm sóc kịp thời, không phán xét, đầy nhân ái cho những người sống sót sau bạo hành tình dục, bạo hành bạn tình và bạo hành gia đình. Điều này bao gồm bằng chứng giám định y tế, điều trị phòng tránh mang thai và các bệnh lây truyền qua đường tình dục, hình ảnh kỹ thuật số, giới thiệu đi theo dõi về y tế và tâm lý phù hợp, hỗ trợ và tham gia vào các thủ tục pháp lý. SANE dự kiến sẽ hợp tác với các cơ quan đối tác của Đội ngũ ứng cứu tấn công tình dục và tuân theo các quy trình được thiết lập bởi Hạt và Chương trình giám định pháp y về tấn công tình dục (SAFE) của Santa Clara Valley Medical Center.

Chương trình này có trụ sở tại SCVMC nhưng cung cấp các dịch vụ SAFE thông qua dịch vụ ứng cứu di động cho các bệnh viện sau: St. Louise Regional Hospital ED, Stanford Hospital ED, Children’s Advocacy Center và Dominican Hospital Santa Cruz.