ĐỘI NGŨ GIÁM ĐỊNH PHÁP Y TRONG TẤN CÔNG TÌNH DỤC (SAFE)

Santa Clara Valley Medical Center
751 S. Bascom Avenue, San Jose, CA 95128

What to do if you are assulted

Những người sống sót từ 12 tuổi trở lên:

  • Có quyền đồng ý về chăm sóc y tế và pháp y sau khi bị tấn công tình dục và bạo hành bạn tình.
  • Có quyền lựa chọn có báo cáo cơ quan thực thi pháp luật cưỡng chế tức thì ngay sau khi bị hành hung hay không
  • Có quyền yêu cầu giám định pháp y ngay cả khi không có quyết định việc báo cáo với cơ quan thực thi pháp luật tại thời điểm giám định

ĐỂ ĐƯỢC HỖ TRỢ NGAY LẬP TỨC:

(408) 793 – SAFE (7233)